Regleman ComWales ABC

Se atansyon ou espesifikman desine sou dispozisyon ki nan kondisyon 7 (Limit nan responsablite) ak kondisyon 8 (Asirans).

Asirans machandiz ou se responsablite w. Nou pap bay okenn asirans sof si nou ranje anba kondisyon 8.3. Pou nenpòt demann nan respè nan asirans tanpri kontakte orders@comwales.co.uk

1. Definisyon

1.1. Nan tèm ak kondisyon sa yo, mo sa yo gen siyifikasyon yo oswa yo pral entèprete jan sa endike anba a:

Akò: akò pou pwovizyon Sèvis pa ComWales ABC Sèvis pou Kliyan an ki tèm ak kondisyon sa yo fòme yon pati;

Brexit: retrè ki pwograme nan Wayòm Ini a nan Inyon Ewopeyen an.

Jou biznis lan: nenpòt jou lasemèn (Lendi a vandredi) eksepte jou ferye piblik nan Angletè;

Biznis lan: ComWales Ltd, konpayi nimewo 8806753;

Kondisyon: tèm ak kondisyon sa yo;

Enfòmasyon konfidansyèl: names and addresses of the Client’s customers and details of product specifications and designs and any other information of a confidential nature supplied to ComWales A.B.C. Service in connection with this Agreement;

Kliyan: moun, konpayi an oswa konpayi ki achte Sèvis nan men Konpayi an.

Machandiz: machandiz ak / oswa materyèl ki se sijè a nan Sèvis yo;

Chaj manyen: the amount charged to the Client in respect of services provided by ComWales A.B.C. Service and referred to in ComWales A.B.C. Service’s relevant estimate or tender;

Evènman fayit kote:

a) a receiver, administrative receiver, administrator, manager or official receiver is appointed over the Client’s affairs;

b) Kliyan an ale nan likidasyon, sòf si nan bi pou yon rekonstriksyon sòlvan oswa amalgamasyon;

c) distress, execution, sequestration levied or issued against any part of the Client’s assets and is not paid within seven days;

sèvis: depo, depo, tretman lòd, picking ak procesna ak / oswa sèvis èkspedisyon yo dwe bay nan sèvis la ComWales ABC anba kontra sa a ansanm ak nenpòt ki lòt sèvis ki ComWales Sèvis ABC bay oswa dakò pou yo bay kliyan an;

Nivo Sèvis yo: nivo sèvis yo tou de pati yo te dakò alekri de tan zan tan.

VAT: valè te ajoute nan pousantaj la nan fòs de tan zan tan.

1.2. Tout referans sou yon pwovizyon legal gen ladan referans a nenpòt ki modifikasyon legal, konsolidasyon oswa re-pwomilasyon nan li yo ak tout enstriman mizik oswa lòd ki fèt selon li.

1.3. Mo ki endike sengilye a enkli pliryèl la ak vis vèrsa; mo ki endike nenpòt sèks enkli tout sèks; ak mo ki endike moun ki gen ladan kòporasyon, patenarya, lòt kò ki pa enkòpore ak tout lòt antite legal yo ak vis vèrsa.

1.4. Tit kondisyon yo yo se eleman pou fasilite nan referans sèlman epi yo pa afekte konstriksyon yo.

2. Aplikasyon de kondisyon yo

2.1. Kondisyon sa yo:

2.1.1. aplike nan epi yo mete nan Akò a; ak

2.1.2. prevail over any inconsistent terms or conditions contained, or referred to, in the Client’s purchase order, confirmation of order or acceptance of an estimate or which are implied by law, trade custom, practice or course of dealing.

2.2. Yon estimasyon ki bay nan Sèvis ComWales ABC la reprezante yon òf pou bay sèvis yo sou Kondisyon sa yo. Pa gen okenn òf ki fèt pa Sèvis nan ComWales ABC dwe aksepte pa kliyan an ak pa gen okenn kontra ant pati yo ap antre nan fòs lòt pase:

2.2.1. pa yon rekonesans ekri pa Kliyan an; oswa

2.2.2. (if earlier) by the ComWales A.B.C. Service starting to provide the Services at the request of the Client when a contract for the supply and purchase of those Services on these Conditions will be established. The Client’s standard terms and conditions, if any, attached to, enclosed with or referred to in any purchase order or other document will not govern this Agreement.

2.3. Estimasyon yo bay nan Sèvis ComWales ABC sou baz ke pa gen okenn Akò ap vini nan egzistans eksepte an akò ak kondisyon sa yo

2.4. Nenpòt estimasyon valab pou yon peryòd de 30 jou soti nan dat li yo (bay ke ComWales Sèvis ABC pa te deja retire li) epi yo pral Lè sa a, otomatikman tonbe.

3. ComWales A.B.C. Service’s obligations

3.1. Sèvis ComWales ABC ap itilize inisyativ rezonab pou founi Sèvis yo epi li pral fè ak swen rezonab ak konpetans ak annakò avèk pratik komèsyal ak estanda jeneralman rekonèt, ak kote aplikab an akò avèk Nivo Sèvis ki detaye nan Apendis 1

3.2. ComWales A.B.C. Service shall provide personnel with appropriate experience and expertise to ensure that the Client receives the Services to a high quality.  ComWales A.B.C. Service personnel will be qualified, trained and competent to the reasonable satisfaction of the Client.

3.3. ComWales A.B.C. Service personnel will be available to provide support and account management services from 9 a.m. to 5 p.m., Monday to Friday excluding Public Holidays and any other reasonable periods of closure as agreed by the parties and advised by ComWales A.B.C. Service in advance giving at least 30 days’ notice.

3.4. Sèvis ComWales ABC va nan tout tan rezonab pandan Akò sa a pèmèt Kliyan an, oswa reprezantan li yo, aksè pa randevou anvan nan:

lokal yo nan ComWales ABC Sèvis nan bi pou yo enspekte dosye ak dokiman nan posesyon an oswa kontwòl nan ComWales ABC Sèvis an koneksyon avèk pwovizyon an nan Sèvis yo ak nan relasyon ak revize konfòmite pa ComWales Sèvis ABC ak obligasyon li yo mete deyò nan sa a. Akò

- pote soti nan yon konte stock oswa yo dwe prezan pandan y ap ComWales Sèvis ABC pote soti nan yon konte stock.

3.5. Sèvis ComWales ABC va enstitiye ak kenbe yon sistèm ki byen dokimante nan kontwòl kalite asire ke Sèvis yo ak Nivo Sèvis yo nan tout tan byen konsève. 

3.6. Sèvis ComWales ABC va lib pou sèvi ak tretan sa yo oswa ajan yo jan li kapab nan diskresyon absoli li chwazi chwazi.

4. Client’s obligations

4.1. Kliyan an ap ko-opere ak ComWales Sèvis ABC nan tout zafè ki gen rapò ak Sèvis yo.

4.2. Sèvis ComWales ABC pa pral aksepte oswa fè fas ak nenpòt ki kòz noces, danjere, ki gen enflamasyon, oswa eksplozif oswa nenpòt Atik chans lakòz domaj. Ta dwe Kliyan an kanmenm delivre nenpòt ki Spò Sèvis ComWales ABC oswa nenpòt tretan oswa ajan nan ComWales Sèvis ABC oswa lakòz ComWales Sèvis ABC oswa nenpòt tretan oswa ajan nan ComWales ABC Sèvis okipe oswa fè fas ak nenpòt machandiz sa yo, kliyan an pral responsab pou tout pèt oswa domaj ki koze pa oswa an koneksyon avèk machandiz sa yo sepandan ki rive epi yo pral dedomaje ComWales ABC Sèvis kont tout pèt, domaj, dèt, depans, reklamasyon, ak depans tou ki rive an koneksyon ak machandiz sa yo ak machandiz yo ka detwi oswa otreman te fè fas ak nan diskresyon a sèl nan ComWales ABC Sèvis, osi lontan ke byen yo se nan gad la oswa anba direksyon ComWales ABC Sèvis.

4.3. The Client will indemnify ComWales A.B.C. Service in respect of all costs, charges, demands, liabilities or losses sustained or incurred by ComWales A.B.C. Service arising directly or indirectly from the Client’s fraud, negligence, failure to perform or delay in the performance of any of its obligations under this Agreement or arising from the contents of any of the Goods, including any loss of profit, loss of reputation, loss or damage to property, loss arising from injury to or death of any person and loss of opportunity to deploy resources elsewhere and including any costs, changes or losses resulting from any claim that any of the Goods do not belong to the Client or that the Client is not authorised to instruct ComWales A.B.C. Service in relation to them.

4.4. The Client will indemnify ComWales A.B.C. Service in respect of all costs, charges, demands, liabilities or losses sustained or incurred by ComWales A.B.C. Service including (but not limited to) any duty, taxes, levies, customs assessments, fines or other penalties and unusual costs, claims and expenses (including administrative costs) arising as a result of ComWales A.B.C. Service shipping any of the Client’s goods outside of the UK.

4.5. In the event that ComWales A.B.C. Service incurs, pays or agrees to pay to any costs or charges as mentioned in 4.4 in respect of the Client’s goods:

4.5.1. Sèvis ComWales ABC va fè sa sou baz sèl la ke nan fè sa li aji kòm ajan konplètman otorize Kliyan an; ak

4.5.2. si wi ou non se livrezon nan machandiz yo te fè nan adrès ki deziyen pa Kliyan an, imedyatman lè li resevwa fakti ComWales ABC Sèvis la nan respè nan devwa sa yo ak / oswa taks ak / oswa prelve Kliyan an dwe rezoud tankou fakti nan plen.

5. Frè ak peman

5.1. Kliyan an dakò pou peye chaj yo, akizasyon sa yo dwe revize chak ane pa pati yo oswa otreman te dakò pa pati yo alekri. 

5.2. Bòdwo pou aktivite pwogrè kontinyèl ap bay sou yon baz chak mwa. Pral fakti pou nenpòt ki pwojè espesyal ki ka dakò tankou sa pa pati yo nan ekri yo pral ba sou fini nan pwojè a oswa jan otreman te dakò alekri ant pati yo. Tout bòdwo yo dwe bay pa ComWales Sèvis ABC elektwonikman kòm dosye PDF.

5.3. Kliyan an pral peye chak fakti soumèt li pa ComWales ABC Sèvis, nan plen ak nan otomatik lajan, pa pita pase dènye jou biznis la nan mwa a imedyatman apre mwa a nan ki fakti a leve soti vivan.

5.4. San yo pa prejije a nenpòt ki lòt dwa oswa remèd ke li ka genyen, si kliyan an echwe yo peye ComWales Sèvis ABC nan dat ki jis la, ComWales ABC Sèvis pouvwa:

5.4.1. chaje enterè sou sòm sa a soti nan dat ki dwe a pou peman nan pousantaj anyèl la 4% pi wo a pousantaj la baz prete de tan zan tan nan Lloyds Bank plc akimile sou yon baz chak jou ak konpoze chak trimès jouk yo resevwa peman, si wi ou non anvan oswa apre nenpòt ki jijman ak ComWales ABC Sèvis; ak / oswa

5.4.2. sispann tout sèvis yo jiskaske peman an te konplete.

5.5. Tan pou peman nan ComWales ABC Sèvis se nan sans nan Kontra sa-a.

5.6. Sèvis ComWales ABC ap gen yon privilèj jeneral sou byen yo nan posesyon ComWales ABC Sèvis kòm sekirite pou nenpòt ki montan lajan dwe li nan men Kliyan la anba Kontra sa-a oswa otreman. Depo yo pral chaje pou nenpòt ki machandiz yo te arete anba privilèj. Si yon konfidansyalite pa satisfè nan yon tan ki rezonab ComWales ABC Sèvis pouvwa a nan diskresyon absoli li vann machandiz yo konsène epi aplike lajan ki nan oswa nan direksyon pou egzeyat nan privilèj la ak depans sa yo nan vant lan.

5.7. ComWales ABC Sèvis pouvwa, san yo pa prejije nan nenpòt ki lòt dwa li ka genyen, mete nan nenpòt responsablite nan Kliyan an nan ComWales ABC Sèvis kont nenpòt responsablite nan ComWales Sèvis ABC bay Kliyan an.

5.8. Where the Client is a private company, it is ComWales A.B.C. Service’s usual practice to require one or more of the directors or shareholders ('responsible individuals') to be potentially personally responsible for payment of ComWales A.B.C. Service’s charges. Whilst ComWales A.B.C. Service would normally expect payment by the client, ComWales A.B.C. Service reserves the right to recover payment from responsible individuals.

5.8.1 If there is more than one responsible individual, liability is joint and several, which means that each of them is individually responsible for paying the full amount of ComWales A.B.C. Service’s charges - although, if that were to occur, that individual would normally have the right to recover a share from the others.

5.8.2 Responsablite a nan 'moun ki responsab' se yon prensipal, olye ke yon segondè, responsablite. Sa vle di ke Sèvis ComWales ABC gen dwa pou reklame kont moun ki responsab dirèkteman, san yo pa te fè reklamasyon kont kliyan an. Nou ta sèlman fè sa si absoliman nesesè.

6. Konfidansyalite ak pwoteksyon done

6.1. ComWales ABC Sèvis la ap trete konfidansyèl kòm tout enfòmasyon divilge li nan kliyan an. Enfòmasyon sa yo pral sèlman divilge pa ComWales Sèvis ABC nan nenpòt ki tretan, ajan oswa lòt twazyèm pati nan limit ki divilgasyon sa yo ki nesesè pou pèfòmans nan Sèvis yo. Obligasyon sa a konfidansyalite pa pral aplike nan nenpòt enfòmasyon ki te li te ye nan ComWales Sèvis ABC anvan divilgasyon li yo pa Kliyan an, se divilge nan ComWales Sèvis ABC pa yon twazyèm pati san okenn obligasyon nan konfidansyalite oswa antre nan nan domèn piblik lòt pase pa yon vyolasyon kondisyon sa a pa ComWales Sèvis ABC.

6.2. Kliyan an pral konfòme li avèk obligasyon li yo anba lejislasyon an Pwoteksyon Done an relasyon ak tout done pèsonèl transfere nan ComWales Sèvis ABC epi yo pral kenbe endemnize ComWales Sèvis ABC nan respè nan tout depans, reklamasyon, demand, aksyon, dèt, domaj ak depans ki li ka soufri oswa antrene kòm yon rezilta nan nenpòt violations nan lejislasyon sa yo.

6.3. The parties acknowledge that for the purposes of the Data Protection Legislation, the Client is the data controller and ComWales A.B.C. Service is the data processor. ComWales A.B.C. Service will only retain personal data on its systems according to the Client’s instructions and will only process any personal data solely for the purpose of performing the Services and no other purpose.

6.4. Sèvis ComWales ABC va:

6.4.1. asire ke li gen an plas apwopriye ak proportion mezi teknik ak òganizasyonèl yo pwoteje kont otomatik oswa ilegal tretman nan done pèsonèl ak kont pèt aksidan oswa destriksyon, oswa domaj nan, done pèsonèl, ki apwopriye a mal la ki ka rezilta nan otorize a oswa ilegal. pwosesis oswa pèt aksidan, destriksyon oswa domaj ak nati done yo dwe pwoteje,

6.4.2. asire ke tout pèsonèl ki gen aksè ak / oswa pwosesis done pèsonèl yo se mare pa kontra ak / oswa obligasyon legal yo kenbe nenpòt done pèsonèl konfidansyèl,

6.4.3. co-operate and assist the Client, at the Client’s cost, in responding to any complaint, request, notice or communication ("demann twazyèm pati") soti nan yon Subject Done ak nan asire konfòmite ak obligasyon li yo anba lejislasyon an Pwoteksyon Done ki gen rapò ak sekirite, notifikasyon vyolasyon, evalyasyon enpak ak konsiltasyon ak otorite sipèvize oswa regilatè yo,

6.4.4. bay tankou ko-operasyon, asistans ak enfòmasyon bay Kliyan an kòm yo ka rezonabman obligatwa, san twòp reta, yo ki ap pèmèt Kliyan an konfòme l avèk nenpòt ki demann twazyèm pati oswa ranpli nenpòt ki done pwoteksyon enpak pwoteksyon kòm rezonabman mande kliyan an soti nan tan tan konfòmeman ak lejislasyon pwoteksyon Done a,

6.4.5. avize kliyan an nan yon sèl jou travay nan vin okouran de yon vyolasyon done pèsonèl,

6.4.6. ko-opere avèk ak ede Kliyan an nan pran tout mezi rezonab ki nesesè nan repons a nenpòt ki vyolasyon Done Pèsonèl, jan rezonabman mande kliyan an, ki gen ladan remèd oswa bese efè nenpòt vyolasyon Done Pèsonèl.

6.5. Apre yo fini Sèvis yo Kliyan an ap bay ComWales Sèvis ABC ak enstriksyon pou retounen a oswa destriksyon done pèsonèl.

6.6. The Client shall ensure that any computer data supplied, by whatever method, to ComWales A.B.C. Service is clean, uncorrupted and capable of being processed and does not contain any computer viruses. In the event of computer data being received by ComWales A.B.C. Service corrupt or containing viruses, ComWales A.B.C. Service may, at its own option, return the data to [CLIENT] or decontaminate it at the Client’s expense. For the avoidance of doubt, corruption occurring during any form of electronic transmission to ComWales A.B.C. Service shall be at the Client’s risk.

7. Limite de responsablite

7.1. Kondisyon sa a kouche soti responsablite a tout finansye nan ComWales ABC Sèvis (ki gen ladan nenpòt responsablite pou zak yo oswa omisyon nan anplwaye li yo, ajan ak tretan) nan kliyan an nan respè nan:

7.1.1. nenpòt vyolasyon Kontra sa a;

7.1.2. nenpòt itilizasyon ki fèt pa kliyan an nan Sèvis yo; ak

7.1.3. nenpòt ki reprezantasyon, deklarasyon oswa zak tortu oswa omisyon (ki gen ladan neglijans) ki rive anba oswa an koneksyon avèk akò sa a.

7.2. Tout garanti, kondisyon ak lòt tèm ki enplike nan lwa oswa lwa komen yo, nan tout limit ki pèmèt lalwa, eskli nan akò sa a.

7.3. Pa gen anyen nan kondisyon sa yo limite oswa eksklizyon responsablite pou sèvis ComWales ABC:

7.3.1 pou lanmò oswa aksidan pèsonèl ki soti nan neglijans; oswa

7.3.2 pou nenpòt domaj oswa responsablite ki fèt pa Kliyan an kòm yon rezilta nan fwod oswa fo fo bay manti nan pa ComWales Sèvis ABC; oswa

7.4. Sijè a kondisyon 7.2 ak 7.3:

7.4.1. Sèvis ComWales ABC pa pral responsab, si wi ou non nan kontra, deli (ki gen ladan pou neglijans oswa vyolasyon devwa legal), fè rapò oswa otreman sepandan pou:
(a) pèt pwofi;
(b) pèt biznis;
(c) rediksyon nan bòn volonte ak / oswa pèt menm jan an;
(d) pèt ekonomi ki prevwa;
(e) pèt machandiz;
(f) pèt kontra;
(g) pèt itilize;
(h) pèt koripsyon nan done oswa enfòmasyon; oswa
(i) nenpòt espesyal, endirèk, konsekan oswa pi pèt ekonomik, depans, domaj, chaj oswa depans.

7.5. ComWales A.B.C. Service’s total liability in contract, tort (including negligence or breach of statutory duty), misrepresentation, restitution or otherwise arising in connection with the performance or contemplated performance of this Agreement will be limited to the Handling Charges paid for the Services.

7.6. Si se pèfòmans ComWales ABC Sèvis la nan obligasyon li yo anba Akò sa a anpeche oswa reta nan nenpòt ki aji oswa bliye nan kliyan an oswa nenpòt nan ajan li yo, tretan oswa anplwaye, oswa kòm yon rezilta nan nenpòt ki pwosesis ki gen rapò ak Brexit oswa pwosedi, ComWales Sèvis ABC pral. pa responsab pou nenpòt depans, chaj oswa pèt kèlkeswa sa ki soutni oswa ki fèt dirèkteman oswa endirèkteman nan prevansyon sa yo oswa reta.

7.7. Pa antre nan Akò a, Kliyan an rekonèt ak dakò ke li pa konte sou nenpòt ki antreprann, pwomès, asirans, deklarasyon, reprezantasyon, garanti oswa konpreyansyon (si wi ou non alekri oswa ou pa) nan ComWales Sèvis ABC oswa nenpòt moun ki pa yon pati ... nan akò a, ki gen rapò ak matyè a nan akò sa a, lòt pase jan ekspreseman etabli nan akò sa a.

7.8. Pa gen okenn pwosedi legal (ki gen ladan nenpòt ki kont-reklamasyon) ki ka pote kont ComWales Sèvis ABC sof si yo bay ak sèvi nan nèf mwa nan evènman an ki bay ogmantasyon nan reklamasyon an.

NAN. Asirans

8.1. Atik yo estoke ak voye nan sèvis ComWales ABC nan tout risk pou kliyan an ak ComWales Sèvis ABC aksepte pa gen okenn responsablite pou nenpòt ki pèt oswa domaj nan byen yo sepandan domaj sa yo ka koze.

8.2. Kliyan an ta dwe fè aranjman pou kouvri asirans apwopriye pou byen yo. Sepandan, nan demann ki ekri a nan Kliyan an, ComWales ABC Sèvis pral fè efò pou fè aranjman pou yon kontra asirans tout-risk pou machandiz yo nan pri a nan kliyan an. Tèm règleman an ak detay sou risk asirans yo disponib nan Sèvis ComWales ABC sou demann alekri.

8.3. ComWales Sèvis ABC pa pral responsab pou detèmine si wi ou non Kliyan an egzije pou ComWales ABC Sèvis pou fè aranjman pou asirans pou pou Spò yo ak kliyan an ta dwe asire ke se notifikasyon sa a bay ComWales Sèvis ABC pi vit ke posib. Si pa gen okenn notifikasyon resevwa, ComWales ABC Sèvis pral asime ke kliyan an pa vle ComWales Sèvis ABC asire byen yo anba kloz 8.2 ak ke li pral fè aranjman pwòp li yo.

8.4. Si Kliyan an vle ComWales ABC Sèvis asire byen yo, Kliyan an dwe presize yon total valè estime ranplasman nan respè pou byen yo.

8.5. Jiskaske Sèvis ComWales ABC avize Kliyan an ki kouvri asirans lan, Kliyan an ta dwe asire ke li te fè aranjman pwòp asirans li yo.

8.6. ComWales ABC Sèvis pa pral responsab fè okenn peman bay kliyan an nan limit ki, nan evènman an nan yon reklamasyon, valè a plen nan byen yo pa ka refè pa kliyan an pou nenpòt ki rezon.

9. fen

9.1. This Agreement shall, subject to earlier termination in accordance with this clause 9, be for the agreed minimum period and subject to both parties’ agreement may be extended as appropriate.

9.2. Sèvis ComWales ABC ka mete fen nan Akò a ak efè imedya a nenpòt ki lè pa avi alekri a kliyan an si:

9.2.1. Kliyan an echwe yo peye nenpòt kantite lajan ou dwe dapre Akò sa a sou oswa anvan dat ki dwe a;

9.2.2. Kliyan an nan vyolasyon materyèl oswa ki pèsistan nan nenpòt ki dispozisyon nan Kontra sa-a ak vyolasyon an, si ki kapab remèd, pa te remèd nan 10 jou ouvrab apre li resevwa pa kliyan an avi ki egzije vyolasyon an yo dwe remedye;

9.2.3. Kliyan an soufri yon evènman fayit;

9.3. Either party may give not less than three months’ notice that they wish to terminate this Agreement at the end of which period the obligation of ComWales A.B.C. Service to supply the Services will cease.

9.4. Sou mete fen nan akò sa a pou nenpòt ki rezon:

9.4.1. The Client will immediately pay to ComWales A.B.C. Service all of ComWales A.B.C. Service’s outstanding unpaid invoices and interest and, in respect of Services supplied but for which no invoice has been submitted, ComWales A.B.C. Service may submit an invoice, which will be payable immediately on receipt;

9.4.2. The Client will procure that any Goods being stored by ComWales A.B.C. Service at the date of termination are removed from ComWales A.B.C. Service’s premises at the cost of the Client. If the Client fails to remove them within seven days ComWales A.B.C. Service may dispose of them in such manner as it sees fit at its absolute discretion at the cost of the Client;

9.4.3. Dwa yo akimile nan pati yo kòm nan revokasyon ak kontinyasyon nan nenpòt dispozisyon ki ekspreseman endike yo siviv oswa enplisit siviv revokasyon, pa pral afekte.

9.5. Si yo sispann Akò sa a, tout dwa ak obligasyon pati yo pral sispann imedyatman, eksepte pou dispozisyon sa yo ekspreseman endike yo siviv mete fen nan Kontra sa-a. Fen nan Akò sa a pa pral afekte nenpòt dwa oswa dèt ki rive anvan revokasyon an.

10. Fòs majeures

Sèvis ComWales ABC pa pral gen okenn responsablite nan Kliyan an dapre Kontra sa a si li anpeche soti nan oswa reta nan fè obligasyon li yo anba Akò sa a oswa soti nan pote sou biznis li pa zak, evènman, omisyon oswa aksidan pi lwen pase kontwòl rezonab li yo, ki gen ladan san limit fwontyè , lock-outs oswa lòt diskisyon endistriyèl, echèk nan yon sèvis piblik oswa rezo transpò, zak Bondye a, lagè, revòlt, dezòd sivil, domaj move, konfòmite avèk nenpòt lwa oswa lòd gouvènman an, règ, règleman oswa direksyon, aksidan, dekonpozisyon nan. plant oswa machin, dife, inondasyon, tanpèt oswa default nan Swèd oswa tretan.

11. Jeneral

11.1. Pa gen varyasyon nan Akò sa a oswa Kondisyon sa yo ap valab sof si li se alekri epi siyen pa oswa sou non chak nan pati yo.

11.2. Yon eksepsyon nan nenpòt dwa dapre Akò sa a se sèlman efikas si li se alekri epi li aplike sèlman nan pati a ki moun ki dispans la adrese ak sikonstans yo pou ki li yo bay la.

11.3. Si nenpòt ki dispozisyon ki nan Akò sa a yo te jwenn nan nenpòt ki tribinal oswa yon kò administratif nan jiridiksyon konpetan yo dwe valab, ki pa ka ranfòse oswa ilegal, lòt dispozisyon yo ap rete nan fòs.

11.4. Si nenpòt dispozisyon ki pa valab, ki pa aplikab oswa ki ilegal ta valab, aplikab oswa legal si kèk pati nan li te efase, dispozisyon sa a pral aplike ak kèlkeswa modifikasyon ki nesesè fè li valab, aplikab ak legal.

11.5. Chak nan pati yo rekonèt ak dakò ke, nan antre nan sa a Akò li pa konte sou nenpòt ki antreprann, pwomès, asirans, deklarasyon, reprezantasyon, garanti oswa konpreyansyon (si alekri oswa ou pa) nan nenpòt ki moun (si wi ou non pati nan tèm sa yo ak kondisyon oswa pa) ki gen rapò ak matyè a nan Kontra sa-a, lòt pase jan ekspreseman yo mete nan akò sa a.

11.6. Kliyan an pa pral, san konsantman davans ekri nan ComWales ABC Sèvis, asiyen, transfere, chaje, tretman oswa kontra nan nenpòt ki lòt fason ak tout oswa nenpòt nan dwa li yo oswa obligasyon anba akò sa a.

11.7. ComWales Sèvis ABC ka nenpòt ki lè asiyen, transfere, chaje, sub-kontra oswa fè fas a nan nenpòt ki lòt fason ak tout oswa nenpòt nan dwa li yo oswa obligasyon anba akò sa a.

11.8. Akò sa a fèt pou benefis pati yo sou li epi (kote sa aplikab) siksesè yo ak afektasyon yo pèmèt yo epi li pa gen entansyon benefisye, oswa ka aplike pa, nenpòt lòt moun.

11.9. Akò sa a ak nenpòt ki diskisyon oswa reklamasyon ki rive soti nan oswa an koneksyon avèk li oswa matyè li yo, yo pral gouvène pa, ak entèprete an akò ak, lwa a nan Angletè ak Wales.

11.10. Pati yo irevokableman dakò ke tribinal yo nan Angletè ak Wales pral gen jiridiksyon san konte yo rezoud nenpòt dispit oswa reklamasyon ki rive soti nan oswa an koneksyon avèk akò sa a oswa matyè li yo.

FrantzfranseAlmanItalyenPòtigèRisPanyòl